Çinko

Çinko (Lat. Zinkum, İng. Zinc, Alm. Zink), mavimsi açık gri renkte, kırılgan bir metal. Elementlerin periyodik tablosunda geçiş elementleri grubunda yer alır. Düşük kaynama sıcaklığı dikkat çekicidir. Bu değer özellikle pirometalurjik metal üretiminde çok belirleyici bir etmendir. Dökülmüş halde sert ve kırılgandır. 120 °C'de şekillendirilebilir. Elektrokimyasal potansiyel dizisinde demirden daha negatif değerdedir. Böylece çinko anot olarak katodik korozyon korumada önemli bir kullanım bulur. Galvanizleme bu tür uygulamalardan biridir.

Çinko, yerkabuğunda en çok bulunan elementler arasında 23. sıradadır. En çok kullanılan cevheri sfalerit (ZnS) olup %40-50 çinko ve yaklaşık %10 demir içerir. Çinkonun ayrıştırıldığı diğer mineraller smitsonit (çinko karbonat), hemimorfit (çinko silikat) ve franklinit ((Fe,Mn,Zn)(Fe,Mn)2O4) dir.

 

Günümüzün en büyük çinko cevher üreticileri Avustralya, Kanada, Çin, Peru ve ABD'dir. Avrupalı üreticiler arasında ise; Belçika'da Vieille Montagne, İrlanda'da Tara ve İsveç'te Zinkgruvan sayılabilir. Çinko metali ekstraktif metalurji yöntemleri ile elde edilir. Çinko sülfür minerali, flotasyon tekniği kullanılarak zenginleştirilir ve ardından pirometalurjik yöntemlerle kavurma işlemi uygulanarak çinko sülfürün, çinko okside kavrulması sağlanır. Çinko oksit daha sonra sülfürik asitte liç edilir ve elde edilen çözelti çinko tozu ile arındırılır. Nihayet çinko metali, bu temiz çözeltiden elektroliz yoluyla katot levhalar halinde kazanılır. Çinko katotlar ya doğrudan dökümhaneye gönderilerek ingotlar halinde dökülür ya da alüminyum ile alaşımlandırılır.

Zamak-3 & Zamak-5

The New Jersey Zinc Company tarafından 1920'lerde bulunan Zamak, Almanca çinko (Zink), alüminyum (Aluminium), magnezyum (MAgnesium) ve bakırın (Kupper) baş harflerinden oluşturulmuş bir isimdir.

Alüminyum, çinko, bakır ve magnezyumdan meydana gelen temel alaşımların adı olarak kullanılır. Bu metaller değişik zamaklarda değişik oranlarda bulunur. Çok yönlü bir materyal olarak, parça dökümünde yüksek volüm sağlamakta, üretim kolaylığı ile makine hasarını ve maliyetleri de düşürmektedir. Burc Çinko şirketi Zamak-3 ve Zamak-5 ile müşteriden gelen istekler doğrultusunda özel alaşımların üretimini yapmaktadır.

Zamak 3 Zamak 5 gibi değişik sertlikte alaşımlarında bu maddeler değişik oranlarda bulunur. Son derece sağlam kopmaya, esnemeye, kırılmaya dayanıklı bir alaşımdır. Zamak pres dökümde kullanılan bir malzemedir.

Zamak Boyutları : En : 9,5 cm - Boy : 45 cm - Kalınlık : 3 cm standartlarındadır.

 

Bir külçe ağırlığı yaklaşık olarak 9,5 Kg ile 10 Kg arasında değişmektedir. 60 tane külçenin çelik bantlarla bağlanması ile oluşan bir paletin yaklaşık ağırlığı ise 600 Kg’dır. Kimyasal kompozisyonu tüm dünya standartları ile uyumludur ve ürünümüz ISO 9001 Kalite Güvence Sistem Belgesine sahiptir.

Ürünler